VÅR MYGGSKYDDARE

Vi gör dig osynlig för myggen, utan insektsmedel eller kemikalier.

 

Det finns många anti-mygg lösningar, men de är potentiellt inte utan konsekvenser för vår hälsa och för miljön.

Yales Universitets John Carlsson och Nashvilles Universitets Laurence Zwiebel har påvisat att myggor är speciellt känsliga för komponeterna mänsklig lukt , koldioxid och värme.

 

Vår teknologi är  baserad på dielektrisk barriärutsläpp. Olikt många andra myggkontrollmetoder på marknaden, använder vår teknologi inga tilläggsprodukter / förbrukningsvaror och genererar inga kemiska restprodukter.

 

En elektrod utsätts för hög elektrisk spänning, som producerar kontrollerade dielektriska barriärurladdingar som genom att verka på komponeneterna i den omgivande luften, skapar en kall plasma av joner. Anjoner (negativt laddade joner) och de fria radikalerna gör sålunda att lukten  som utsöndras av  människorna,  neutraliseras och stör myggornas luktorgan och desorienterar dem..

 

Vi är inte längre ett mål för myggorna  och vi är effektivt skyddade från stick, utan kemikalier eller bekämpningsmedel.

För att bekräfta  effiktiviteten hos vår anti-myggteknologi utförde vi en serie av laboratoritester. Testen ifråga är den såkallade Box-testen. Denna test har definierats av Världshälsoorganisationen (WHO) och är referensen  för att mäta effektiviteten hos myggmedel.

 

Många tester har även genomförts I naturlig miljö.

Vi har även kollat och utvärderat effektiviteten av vår teknologi som innovativ och 
harmlöst myggskydd, utan kemikalier eller bekämpningmedel.

TESTAD I NATUREN

TESTAD I  LABORATORIUM

EFFEKTIVT OCH HARMLÖS

En miljövänlig teknologi som är säker för både oss och myggen.

 

I näringskedjan äts mygglarver av fisk och amfibier, vuxna mygg äts av fåglar, fladdermöss, ödlor osv. Kan dessa djur överleva utan mygg?

 

Alla opinioner anser att myggens  försvinnande inte skulle vara utan / skulle medföra negative konsekvenser för ett antal fåglar och fladdermöss. Myggorna är en del av en matweb, dvs. en grupp djur som kopplas till andra, förklarar Jacques Blondel, ekolog och forskningdirektör hos CNRS.

CE - RoHS - REACH - CB-Scheme - PSE - FCC (US)

  • Gris Icône Instagram
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

M.Åsmundhavn AB / info@moskitofree.se

ANCILIA PROTECT SAS

14 avenue de l'Opéra - 75001 - Paris - France

Email : contact@moskitofree.com